top of page

Alice Nahonlaan
Zwijndrecht

Locatie: Zwijndrecht
Bouwheer: anoniem
Fase: Bouwtoelating

Het project situeert zich op het kruispunt van Alice Nahonlaan en Pastoor Coplaan in Zwijndrecht. Al vanaf de voorontwerpfase werd er veel aandacht besteed aan zichten en doorkijken vanuit beide straten. Ook werd er gezocht naar de mogelijke visuele verbinding tussen de straat en het gemeenschappelijke plein, zodat de bewoners van de buurt dit makkelijk kunnen bereiken.
Het gebouw heeft een speelse vorm, verschillende in- en uitsprongen en oversteken. Dit creëert boeiende perspectieven en geeft de straat een nieuwe invulling. Het gemeenschappelijke plein vormt daarnaast een groene zone en open ruimte in een omgeving die dichtbebouwd is.

bottom of page